Vår arbetsgång

Ett enkelt och rättframt arbetsflöde

Analysera

Vad vill vi nå med projektet

Design

Design av webbplats och digital media

Utveckling

Skapa media och programkod

Implementering

Publicera det färdiga arbetet

Utvärdera

Vi nådde våra mål!