Labbet

Vår IT-avdelning förverkligar designen

Labbet

Vår IT-avdelning fungerar inte riktigt som på de flesta andra företag. Hos oss är samarbetet mellan Labbet och Studion en av de viktigaste bitarna för att vi skall kunna ge våra kunder det absolut bästa på ett kostnadseffektivt vis.
IT & Design som en enhet

Ren kod

Med ren kod avser vi inte bara att vi använder de bästa verktygen. Ren kod för oss betyder att allt arbete bakom scenen utförs på ett sätt som gör att vi blir kostnadseffektiva och framtidssäkra.
Både vi och våra kunder vinner på ordning och reda

Digitaliserad marknadsföring

För att nå så många människor som möjligt via internet är det idag absolut nödvändigt att ha en bra placering hos sökmotorerna. Vi följer utvecklingen och anpassar oss hela tiden för att du skall få så bra ranking som möjligt

Social media

För många företag är närvaron i Social Media den viktigaste marknadsföringskanalen. Social Media och strategin för SEO implementeras i Labbet med största omsorg för att all våra kunder skall få den bästa förutsättningen att lyckas

Google AMP Projektet

Google AMP är ett ramverk för att koda webbplatser som i första hand skall vara mobila. Vi pratar här om snabb kod för mobiltelefoner (och skrivbord) som bara laddar det som är absolut nödvändigt för att spara tid och bandbredd. Dessutom ger Google AMP mycket hög rankning när man söker på mobiltelefoner.
Google AMP för folk & företagare i farten

Snabbt & smart

AMP, Accelerated Mobile Pages, är byggt runt ett lätt ramverk som ger väldigt bra laddtider. AMP är skapat för touchskärmar

AMP laddar sidorna på ett smart sätt så att informationen kan visas direkt i webbläsaren och är vänligt mot surfkvoten

Funktionsrikt & mobilvänligt

Även om AMP är ett lätt ramverk så saknas inte funktionaliteten. Redan idag finns mycket på plats i AMP-projektet

AMP-sidor inte äter upp batteritiden och man behöver inte ha en flaggskeppstelefon för att titta på AMP-sidor